หมวดหมู่: Do you know?

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการดูแลแบบประคับประคองที่ช่วยลดความทุกข์ทรมานและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

การดูแลควรเป็นความพยายามของทีมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยคร…

Continue Reading…

ยาสองชนิดที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงดูเหมือนจะทำงานร่วมกันในระดับโมเลกุลในร่างกายกล่าวว่ารายงานที่อาจส่งผลต่อการรักษาทั้งความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจล้มเหลว

ยาเสพติดคือเบต้าอัพซึ่งทำหน้าที่รับที่ควบคุมปริมาณเลือด…

Continue Reading…